Ερωτηματολόγιο Γονέων

Πρν ξεκινήσουν να υλοποιούνται δραστηριότητες και οι γονείς των συμμετεχόντων μαθητών απάντησαν στο παρκάτω ερωτηματολόγιο. Αυτό έγινε προκειμένου να μπορεί στο τέλος του προγράμματος να γίνει ο βαθμός διάχυσης των αποτελέσμάτων στις οικογένειες των μαθητών και κατά συνέπεια στην τοπική κοινωνία.

 

 Τα  supermarket έχουν βιολογικά προϊόντα;

„Ναι

„Όχι

„Δεν ξέρω

 
    1. Σκέφτεστε κάθε φορά που καταναλώνετε ένα προϊόν αν περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

„Ποτέ

„Σπάνια

„Μερικές  Φορές

„Συχνά

„Πάντα

 
    1. Γιατί πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ακριβότερα από τα συμβατικά;

„Μικρή παραγωγή

„Ανταγωνισμός τιμών

„Ένδειξη πιστοποίησης

 
    1. Αν τα βιολογικά προϊόντα είχαν την ίδια  τιμή με τα συμβατικά θα τα αγοράζατε;

„Ναι

„Όχι

„Δεν ξέρω

 

    1. Πιστεύετε ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα από τα συμβατικά για την υγεία σας;

„Ναι

„Όχι

„      Δεν ξέρω