Διαγνωστική Έρευνα Μαθητών

Πριν από την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμπλήρωσαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του έγινε πάνω σε μια φόρμα καταγραφής στα Google έγγραφα, ώστε τα αποτελέσματα να εξάγονται αυτόματα.

 

Ερωτηματολόγιο για μαθητές

 

Δήλωση τάξης

·         Β΄ τάξη

·          Γ΄-Δ΄τάξη

·          Ε΄- ΣΤ΄τάξη

 

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Έχετε επισκεφτεί μαγαζί με βιολογικά προϊόντα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

Τα μεγάλα σουπερ μάρκετ διαθέτουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Γνωρίζετε με ποιο τρόπο ένα προϊόν αποδεικνύεται ότι είναι βιολογικό;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Σκέφτεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.

 

Ξέρετε , αν στο νησί μας υπάρχουν καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα;

·          Ναι

·          Όχι

·          Δεν ξέρω.