Τοπικές γιορτές στην Σύγχρονη Ελλάδα

Από τα βυζαντινά χρόνια στην ύπαιθρο γινόταν πανηγύρια στην πλατεία προς τιμήν του Αγίου.

Τα παιδιά των Ε και ΣΤ τάξεων κλήθηκαν να ερευνήσουν και να προβληματιστούν αναφορικά με την ύπαρξη τοπικών γιορτών για τον εορτασμό αγίων. Οι μαθήτές/τριες  αποτύπωσαν τις απόψεις τους (ατομικά ή ομαδικά) σε παρουσιάσεις που δημιούργησαν λογισμικό Power Point.

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Scroll to top