Αλλαγή ημερομηνίας επαναληπτικής δοκιμασίας στα Μαθηματικά.

Την Πέμπτη 12/02/2015 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική δοκιμασία στην ενότητα 5 των Μαθηματικών.

Test

djn weri iwtg iwrt iwrh giwhti hrgh writg iuwrtgi uwrgi whri wuriugh  rw grt wrtg wrtg wtg ogowrg oiwrjtogj rtwg  

Scroll to top