Αλλαγή ημερομηνίας επαναληπτικής δοκιμασίας στα Μαθηματικά.

Την Πέμπτη 12/02/2015 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική δοκιμασία στην ενότητα 5 των Μαθηματικών.

Scroll to top