Διάβασέ το κι άλλαξέ το - Αποτελέσματα

Οι μαθητές/τριες της Γ τάξης κάθε φορά που άφηναν την τσάντα στο σχολείο είχαν ως δραστηριότητα την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με βάση αυτό. Άλλαζαν βιβλίο περίπου κάθε 1 έως 2 μήνες και τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. Δημιουργία ενός νέου εξώφυλλου
2. Εικονογράφηση του βιβλίου
3. Ένα διαφορετικό τέλος

 

Η τσάντα στο σχολείο - Φιλαναγνωσία - Vol 1 from Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου
 

Η τσάντα στο σχολείο - Φιλαναγνωσία - Vol 2 from Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου