Α τάξη - Η τσάντα στο σχολείο - Φεβρουάριος

Αγαπητοί γονείς,
Το Σαββατοκύριακο αυτό οι μαθητές δεν έχουν συγκεκριμένες σχολικές εργασίες (στα πλαίσια του προγράμματος: Η τσάντα στο σχολείο.)

EX

Προτείνονται όμως δημιουργικές εργασίες τις οποίες οι μαθητές δύνανται να πραγματοποιήσουν με τη βοήθεια των γονέων τους.

Διαβάστε περισσότερα: Α τάξη - Η τσάντα στο σχολείο - Φεβρουάριος

Η τσάντα στο σχολείο - Δραστηριότητες Ιανουαρίου

Αγαπητοί γονείς,
Το Σαββατοκύριακο αυτό οι μαθητές δεν έχουν συγκεκριμένες σχολικές εργασίες (στα πλαίσια του προγράμματος: Η τσάντα στο σχολείο.) Προτείνονται όμως δημιουργικές εργασίες τις οποίες οι μαθητές δύνανται να πραγματοποιήσουν με τη βοήθεια των γονέων τους.

Οι δημιουργικές εργασίες μας έχουν σαν θέμα την «Φιλαναγνωσία».

Διαβάστε περισσότερα: Η τσάντα στο σχολείο - Δραστηριότητες Ιανουαρίου
Scroll to top