Προσωρινή Απαγόρευση Εκπαιδευτικής Λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020, αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:


1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.


2. Όλων των σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου καιβαθμού της χώρας, ως εξής:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και

γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ: Υπουργική Απόφαση

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Συνεργασία με γονείς 2019-2020
Scroll to top