Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Παρακολούθησης Αλλοδαπού Μαθητή Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 78
Αίτηση Γονέα για Ολοήμερο Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 92
Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρο 8 Ν.1599/1986 Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 83
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 96
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 120
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599_1986) Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 111
Γενική αίτηση Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 117
Αίτηση κανονικής άδειας Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 116
Αίτηση για βεβαίωση αποδοχών Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 111
Αίτηση για άδεια λοχείας Γράφτηκε από τον/την Διευθυντή Σχολείου 94

Υποκατηγορίες

Scroll to top